15 juni 2023, Zeist – Stichting IZZ, Coöperatie PGGM en FWG gaan van start met de door VWS gesubsidieerde data-gedreven aanpak ‘Preventieplan voor medewerkers in zorg en welzijn’. Hiermee streven zij naar een kwart minder verzuim en ongewenst verloop van zorg- en welzijnsmedewerkers in 2027. In totaal gaan 18 zorg- en welzijnsorganisaties uit diverse branches, binnen drie regio’s hun verzuim en ongewenst verloop met het preventieplan aanpakken.

Bundeling unieke data           
Werkgevers in zorg en welzijn weten met de aanpak ‘Preventieplan voor medewerkers in zorg en welzijn’ wat er écht speelt en werkt bij hun medewerkers. En hoe zij met plezier en trots hun werk blijven doen. Zij krijgen daarvoor de benodigde inzichten en meest passende handvatten. Door bundeling van unieke data, succesvolle praktijkvoorbeelden, bestaande initiatieven en uitkomsten van gesprekken met professionals in zorg en welzijn. Vanuit de organisatie én de hele zorgketen. Zodat zij daar samen gericht naar handelen. Zo ontstaat wederzijds (be)grip, vermindert het verzuim en ongewenst verloop en blijft goede zorg beschikbaar én betaalbaar.

Regionaal starten
In de regio’s Noord-Nederland, Limburg en het merendeel van Noord-Holland gaan 18 organisaties in zorg en welzijn aan de slag met het preventieplan voor behoud van hun professionals en vermindering van hun verzuim en ongewenst verloop. De organisaties, waaronder KwadrantGroep en Cosis, zijn op advies van RegioPlus, geselecteerd. De inzichten die zij opdoen, worden zowel in de regio als binnen de sector gedeeld. Zodat ook andere zorg- en welzijnsorganisaties en de hele zorgketen het verzuim en verloop kunnen terugdringen, professionals behouden en daarmee bijdragen aan een gezonde sector.

Mijlpaal
Roland Kip, algemeen directeur bij IZZ: ‘Om in de toekomst met voldoende mensen goede en persoonlijke zorg en begeleiding te bieden, moeten we samen de zorg anders organiseren. Dit kan alleen als medewerkers in zorg en welzijn plezier hebben in hun werk. Het is een mijlpaal dat verschillende relevante organisaties nu hun krachten en data bundelen om samen écht werk te maken van een gezonde zorg- en welzijnssector.’    

Edwin Velzel, CEO van PGGM: ’PGGM heeft zijn wortels in de sector zorg en welzijn en verdiept zich in de behoeften van werkgevers en werknemers in deze sector. Dat doen we allereerst door de opdracht een goed pensioen te realiseren, maar we vatten onze verantwoordelijkheid breder op: we zetten onze kennis, netwerken en advieskracht in voor de toekomstbestendigheid van de sector. Daarbij richten we ons onder meer op het helpen terugdringen van verzuim en maken we ons met FWG en IZZ hard voor dit preventieplan. Hopelijk draagt dit bij aan meer werkplezier voor medewerkers in zorg en welzijn, zodat het verzuim daalt, ze gezond hun pensioen halen en daar ook van kunnen genieten.’

Astrid Westerbeek, directeur-bestuurder van FWG: ‘Er is uit onderzoek al veel bekend over redenen voor vertrek en uitval van medewerkers in zorg en welzijn. We gaan daar via gecombineerde data-analyse en kwalitatief onderzoek bruikbare inzichten aan toevoegen. Zo werken we samen aan ‘nieuwe knoppen om aan te draaien’. Vanuit FWG brengen we expertise in uit functieonderzoek, trendonderzoek en onze kennis over de toekomst van werk.’

Over Stichting IZZ      
Stichting IZZ heeft ruim 410.000 leden en is opgericht en wordt aangestuurd door werkgevers en werknemers in de zorg. Samen maken we ons sterk voor een gezonde zorgsector en een gezonder Nederland. Als belangenbehartiger van mensen in de zorg wil IZZ de gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg verbeteren. Dat doen wij met het Gezond werken in de zorg programma en met de IZZ Zorgverzekering: de eigen zorgverzekering van mensen in de zorg die wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars VGZ en CZ.

Over Coöperatie PGGM         
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM levert daarnaast een actieve bijdrage aan een vitale zorgsector. PGGM kan dit doen vanuit de know how van de sector, de kennis van arbeidsmobiliteit, het over de grenzen van zorgbranches denken, het analyseren en verrijken van data, en het samenwerken op werkgevers- en werknemersproposities. Met als doel de gezondheidswinst van mens en organisatie te verbeteren op sociaal, maatschappelijk, financieel, fysiek en mentaal perspectief.

Over FWG   
FWG Progressional People is hét advies- en onderzoeksbureau dat zorgorganisaties helpt bij vraagstukken rondom het werken in de zorg. Met een dynamisch functiewaarderingssysteem, gedegen onderzoek en deskundig menselijk advies. Daarnaast dragen ze bij aan het beter benutten of ontwikkelen van de capaciteiten, kwaliteiten en talenten van de mensen in de zorg. Zowel individueel als in teamverband, zodat ook zij toekomstproof en met plezier aan het werk zijn. Met de diepgaande kennis en brede expertise helpen we de zorg vooruit.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stephanie Stalenhoef,  PGGM, via stephanie.stalenhoef@pggmenco.nl of via tel: 06 – 14 24 22 17.