FAQ

Hier vind je de meest gestelde vragen over het Preventieplan voor medewerkers in zorg en welzijn.

Waarom het preventieplan?

Om in de toekomst met voldoende mensen goede en persoonlijke zorg en begeleiding te bieden, moeten we samen de zorg anders organiseren. Dit kan alleen als medewerkers in zorg en welzijn plezier hebben in hun werk. Met het ‘Preventieplan voor medewerkers in zorg en welzijn’ bundelen verschillende relevante organisaties hun krachten en unieke data om samen écht werk te maken van een gezonde zorg- en welzijnssector.

Wat is het preventieplan?

Met de data-gedreven aanpak ‘Preventieplan voor medewerkers in zorg en welzijn’ verminderen werkgevers hun verzuim en ongewenst verloop. Want ze weten wat er écht speelt en werkt bij hun medewerkers. En hoe zij met plezier blijven werken.

Zij krijgen daarvoor de benodigde inzichten en meest passende handvatten. Door bundeling van unieke data, succesvolle praktijkvoorbeelden, bestaande initiatieven en uitkomsten van gesprekken met professionals in zorg en welzijn. Vanuit de organisatie én de hele zorgketen. Zodat zij daar samen gericht naar handelen. Zo ontstaat wederzijds (be)grip, vermindert het verzuim en ongewenst verloop en blijft goede zorg beschikbaar én betaalbaar.

In totaal gaan 18 zorg- en welzijnsorganisaties uit diverse branches, binnen drie regio’s hun verzuim en verloop met het preventieplan aanpakken. De inzichten die zij opdoen, worden in de regio en sector gedeeld. Zodat ook andere zorg- en welzijnsorganisaties en de hele zorgketen het verzuim en verloop kunnen terugdringen, professionals behouden en bijdragen aan een gezonde sector.

Wat is de ambitie?

Het streven is om met het preventieplan een kwart minder verzuim en ongewenst verloop in zorg en welzijn te realiseren in 2027.

Wie doen eraan mee?

Het ‘Preventieplan arbeidsmarkt zorg en welzijn’ is een initiatief van IZZ, FWG en PGGM. VWS MEVA subsidieert het preventieplan. In de regio’s Noord-Nederland, Limburg en het merendeel van Noord-Holland gaan in totaal 18 organisaties in zorg en welzijn uit diverse branches aan de slag met het preventieplan. De organisaties zijn op advies van RegioPlus geselecteerd. De inzichten die zij opdoen, worden zowel in de regio als binnen de sector gedeeld.

Daarnaast wordt er verbinding gelegd met:

 • Sociale partners
 • Andere, niet deelnemende zorgorganisaties en zorgbranches
 • Regionale samenwerkingsverbanden
  Wie kunnen er nog meer mee doen?

  Helaas is het op dit moment niet mogelijk voor andere organisaties om mee te doen aan deze pilot. In totaal doen 18 organisaties in zorg en welzijn uit diverse branches mee aan deze pilot. De organisaties zijn op advies van RegioPlus geselecteerd. Wel kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven van de voortgang met het preventieplan en van de inzichten die deelnemende organisaties opdoen. Dat kan via inschrijving op de nieuwsbrief van het preventieplan. Daarnaast worden alle recente updates o.a. ook via deze website en via de sociale media kanalen bekend gemaakt. Zodat ook andere zorg- en welzijnsorganisaties en de hele zorgketen het verzuim en verloop kunnen terugdringen, professionals behouden en daarmee bijdragen aan een gezonde sector.

  Waarom komen IZZ, FWG en PGGM met dit initiatief?

  Vanuit IZZ, FWG en PGGM en haar dochteronderneming Vernet is de laatste jaren veel onderzoek gedaan op het gebied van instroom, doorstroom, uitstroom, verzuim en uitval binnen de zorg en welzijn sector. Samen willen ze een bijdrage leveren aan goede en persoonlijke zorg. Daarom zijn de handen ineen geslagen en zijn ze het initiatief: ‘Preventieplan voor medewerkers in zorg en welzijn’ gestart met als doel het verzuim en verloop in de zorg en welzijnssector te verminderen.

    Wie betaalt het preventieplan?

    VWS subsidieert het preventieplan en richt zich daarbij op het faciliteren van de data-gedreven pilot, luistersessies met professionals en op monitoring van behaalde resultaten. De uiteindelijke inzet van de interventies wordt niet door VWS gefinancierd. Hiervoor worden andere middelen gezocht. Daarnaast kunnen zorgorganisaties vanuit de besparing op verzuim de kosten van interventies betalen.

    Wat maakt het preventieplan onderscheidend?
    • Het preventieplan zet in op gecombineerde, unieke data en op luister- en dialoogsessies met zorgprofessionals. Hierin staan het gesprek en het leerelement voorop.
    • De som van alle luister- en dialoogsessies geeft een goed beeld WAAR behoefte aan is vanuit zorgprofessionals en teams, WAT prioriteit heeft binnen zorginstellingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid, WAT op dit moment beschikbaar is vanuit de opgebouwde arbeidsmarktinfrastructuur en HOE interventies succesvol geïmplementeerd kunnen worden.
    • Het preventieplan wordt in samenhang met bestaande beleidsinitiatieven en programma’s en zorgvuldig opgebouwde landelijke en regionale infrastructuur uitgevoerd.
    Hoe blijf ik op de hoogte?

    Via inschrijving op de nieuwsbrief van het preventieplan. Daarnaast worden alle recente updates ook via deze website en via de sociale media kanalen bekend gemaakt.

    Hoe wordt zorgvuldige omgang met de data geborgd?

    We verwerken al onze gegevens met in achtneming van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. Bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

    Blijf op de hoogte

    Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom het preventieplan? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op social media.

    Volg ons op:  

    Privacy

    Cookies

    © 2023 Preventieplan